Company Address
Andona d.o.o
Novo Selo bb
44202 Topolovac
Croatia
Office
Owner: Toni Brajdić
Sales: Gordon Bistrički
Phone
00385 95 353 0000
00385 95 383 0000
fax: 00385 44 777127
phone: 00385 44 776904
E-Mail
toni@andonamusic.com
adriana@andonamusic.com
info@andonamusic.com

    OIB: 28842255527 ; Upisana u Trgovački sud u Zagrebu (MBS:080005000) ; Zagrebačka banka d.d. Zagreb: IBAN: HR3623600001101794398 ; Žiro račun: 2360000-1101794398 ; PBZ Zagreb: IBAN: HR23400091110238919 ; Žiro račun: 2340009-1110238919 ; Temeljni kapital: 20000,00 kn ; Osoba ovlaštena za zastupanje: Toni Brajdić – direktor, zastupa društvo pojedinačno i samostalno